PSİKOLOJİK TESTLER

Psikolojik Testler

SATED PSİKOLOJİ’ DE UYGULANAN TESTLER VE ÖLÇEKLER


ZEKA TESTLERİ

 • WISC-R : 6-16 yaş arası çocuklara uygulanan bir zeka testidir.
 • STANFORD BİNET : 2-16 yaş arası çocuklara uygulanan bir zeka testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilir.
 • PORTEUS LABİRENTLERİ : Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir. Okuma yazma bilmeyenler için de uygun bir testtir.
 • GOOD ENOUGH HARRİS TESTİ : Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir. Çocuğun çizdiği resim aynı zamanda analitik açıdan da yorumlanmaktadır.

KİŞİLİK TESTLERİ

 • MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) : 16 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, ayrıntılı ve objektif ölçüm yapabilen bir kişilik envanteridir.
 • CAT (Çocukların Algılama Testi) : Çocuklara (3-10 yaş) uygulanan projektif bir kişilik testidir.
 • LOUİSA DUSS PSİKANALİTİK HİKAYELER TESTİ : Çocuklara uygulanan yarı yapılandırılmış hikayelerden oluşan, ruhsal dinamiklere ışık tutabilen özel bir testtir.

GELİŞİM TESTLERİ

 • DENVER : 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendirmektedir. 4 farklı alanda çocukların gelişimsel değerlendirmesini yapan bir testtir.
 • AGTE : 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendirmektedir. 4 alt alan ve genel olarak çocukların gelişimsel değerlendirmesini yapmaktadır.
 • GESSELL : 2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

OKUL OLGUNLUĞU TESTLERİ

 • METROPOLİTAN : 5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.
 • FROSTİG : Çocukların dikkat ve görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir.

ORGANİSİTE VE NÖROPSİKOLOJİK TESTLER

 • BENDER GESTALT : 5;6- 10;11 arasındaki bireylere uygulanabilen, organiziteye dair bulgu verebilen, organik işlevsellik düzeyinin tespit edilebildiği görsel motor algı testidir.
 • BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ : 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

RANDEVU : 0506 600 35 87
ANTALYA-İSTANBUL-DENİZLİ