PSİKOLOJİK TESTLER EĞİTİMİ

PROGRAMIN AMACI:Katılımcı gruba çocuk ve ergenlere uygulanan objektif testlerin içeriği ve klinik uygulaması hakkında bilgi ve yetkinlik kazandırmak ve eğitim sonrasında uygulama, değerlendirme, yorumlama ve raporlama yeterliliğine sahip olmalarını sağlamak. 2 gün sürecek olan psikolojik testler eğitim programında aşağıdaki testler teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.

Gesell Gelişim Testi

Bu test 3-7 yaş arasındaki gruba uygulanmaktadır. Daha çok ilkokul öncesi dönemde uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Kısa süreli hafızayı değerlendirir.Gesell’in 7 geometrik şekilden oluşturduğu test görsel algı gelişimi ve kabaca zihinsel gelişim hakkında pratik ve kısa bilgi vermektedir.

Porteus Labirentleri Zeka Testi

S.D.Porteus tarafından geliştirilmiş olan Porteus Labirentleri Testi Bağlan Torol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 8-14 yaş arasındaki bireyler ile okuma-yazma bilmeyen yada ilkokul mezunu kişilere uygulanır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi

7.8 ve 9 yaş çocuklarına uygulanan, zekayı ölçmek amacıyla geliştirilen, iki alt testi olan bir performans testidir.

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

10 küçük hikayeden oluşan bu test 4-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.Hikayeler çocukların anlayabileceği, ilgilerini çekebilecek nitelikte olup verilen yanıtların anlamlı ve sembolik oluşu veya yanıttan kaçınılması hikayede anlatılması istenen olayın çocukta olan probleme dokunduğunu işaret etmektedir.

AGTE (Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri):

0-6 yaş grubu çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilmesi açısından uygulanan bir envanterdir. 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar çocukların dil gelişimi, zihinsel becerileri, büyük-küçük kas gelişimini ve öz bakım becerilerini tek tek inceleyip, gözlemleyerek puanlama yapılır. Puanlama anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

TAT (Tematik Algı Testi):

Harvard, Murray ve Morgan tarafından 1930’larda oluşturulmuş projektif bir testir. 30 kart ve bir boş karttan oluşan test duygusal olarak sorun yaşayan kişilere yönelik uygulanmaktadır. Resimler ayrıntıyı gösterecek şekilde değil, hayal gücünü harekete geçirebilecek silik, kapalı ve sembolik olarak hazırlanmıştır. Amacımız danışanın resimlerde gördüklerini kendi yaşantısıyla bağdaştırıp anlatamadıklarını resimler aracılığıyla anlatmasını sağlamaktır.

Burdon Dikkat Testi:

Dikkati ölçmeyen bir testtir. 10-20 yaş arası bireylere uygulanmaktadır. Kalem- kağıt testidir. Teste başlanmadan önce danışanın motivasyonunun sağlanması gerekmektedir. Çocuklara bir sayfa üzerine gelişi güzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her satırda 407 harf bulunur. Her sayfada da 20 satır vardır. Bu yapraktaki her harfin sayısı bilinir. 150 tane (a), 75 tane (g), 50 tane (b) ve 25 tane (d) harfi vardır. Her bölüm için olmak üzere toplam 5 dk süre verilir. Sonunda kaç harf atladığına ve kaç harfi yanlış çizdiğine bakılarak test puanlanır ve yorumlanır.

Kent E-G-Y Testi:

Bilgiye ve dile dayanan bir testtir. Sözeldir, sürat testi değildir. Zaman sınırlaması yoktur.6-14 yaş arasındaki bireylerin zekasını incelemeye yarar.

KİMLER KATILABİLİR?

Alanda çalışan psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimi öğretmenleri, rehber öğretmenler ve bu branşlar da eğitimine devam eden lisans & lisansüstü üniversite öğrencileri çalışmaya katılabilirler.

EĞİTİM MATERYALLERİ

Katılımcılara eğitim materyalleri ücretsiz olarak verilecektir.

SERTİFİKA

Eğitim sonunda katılımcılara SATED PSİKOLOJİ onaylı katılım belgesi verilecektir.

EĞİTİM YERİ VE İLETİŞİM : Sated PSİKOLOJİ LARA

EĞİTİM ÜCRETİ VE ÖDEME BİLGİSİ :0506 600 35 87

NOT:Kontenjanımız sınırlıdır. Bu eğitime katılan katılımcılara daha sonra Uzm.Psk.Selma AKBULUT tarafından düzenlenecek olan MMPI test eğitimi %50 indirimli olacaktır.

EĞİTİMCİLER

Psikolojik Danışman Yasemin ÖZTÜRK
Psikolog Hande Ece ŞENOCAK