MESLEKİ EĞİTİMLER

Spring Fling Sale-7Spring Fling Sale-6 2Spring Fling Sale-7

MMPI EĞİTİMİ

MMPI (Minnesota MultiphasicPersonality Inventory) Kişilik Testi


MMPI kişilik testi 1939 yılında geliştirilmeye başlanmıştır. ABD’de Minnesota Üniversitesi tarafından geliştirilen MMPI testi dünyanın çeşitli ülkelerinde kliniklerde ve işyerlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Orijinalinden Türkçe’ye çevrildikten sonra Türkiye uyarlaması yapılmış, güvenilirlik ve geçerlilik çalışması yapılarak ülkemizde de kliniklerde ve işyerlerinde uygulanmaya başlanmıştır.

Minnesota Çok yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak ortaya çıkaran bir testtir.

Testin Türü: Kişilik testidir.
Uygulanacak Yaş Grubu: 16 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanabilir.
Uygulanacak Kişi Sayısı: Bireysel bir test olup, bir oturumda bir kişiye uygulanabilir.

Eğitim İçeriği

Klinik Değerlendirme acısından önemli bir değerlendirme aracı olan MMPI testinin kuramsal ve uygulamalı eğitimini almak, psikoloji alanında eğitim almış veya almakta olan, klinik çalışma yapan ya da yapmayı düşünen kişilere önemli profesyonel kazanımlar sağlayacaktır.


Eğitimin Amacı

Bir kişilik değerlendirme testi olan MMPI.in (Minnesota Çok yönlü Kişilik Envanteri) kuramsal ve uygulamalı olarak tanıtılması, uygulama, yorulmama ve raporlanmasının öğretilmesi. MMPI Testi aracılığıyla kişilik özelliklerinin, psikolojik sorunların ya da psikopatolojinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması çalışması yapılabilmektedir.


MMPI Eğitimi Aşamaları

 1. MMPI testinin tanıtılması
 2. MMPI Testinin psikopatoloji ve kişilik değerlendirmesindeki öneminin tartışılması
 3. MMPI.in Geçerlik Alt Ölçeklerini hakkında bilgi verilmesi
 4. MMPI.in Klinik Alt Ölçeklerinin hakkında bilgi verilmesi
 5. MMPI puanlaması ve profilinin çizilmesinin anlatımı
 6. MMPI için Eğitimcinin örnek profillerden yola çıkarak yorumlama ve raporlama konusunda bilgi vermesi

MMPI Uygulama, Yorumlama ve Raporlama Aşamaları:

Eğitime katılan her katılımcının aynı gün içinde kendilerine verilecek cevaplanmış bir formu değerlendirip rapor yazması istenmektedir.Testi değerlendirip ve raporu yazanlar katılım sertifikası alabileceklerdir.


EĞİTİMCİ:Uzm.Psk.Selma AKBULUT

Eğitime Kimler Katılabilir: Eğitimimize psikologlar ve psikolojik danışmanlar ile bu bölümlerin 3. Ve 4. Sınıf öğrencileri katılabilir.

MATERYALLER : Test materyalleri Ücretsiz olarak verilecektir.

KAYIT İÇİN: Eğitim tarinden 1 hafta öncesine kadar aşağıdaki hesap numarasına eğitim ücretinin %25 yatırılması gerekmektedir.

Eğitim Süresi: Cumartesi 11.00-17.00 - Pazar 11.00-17.00

UCRET: 500+KDV

Hesap Bilgileri

Kesin kayıt için belirtilen hesap numarasına 100 TL yatırmanız gerekmektedir.
Hesap No: Tr810001500158007287516237
Vakifbank Denizli Bayramyeri Şubesi Selma Akbulut adına
İletişim Numarası: 0 506 600 35 87

terapi@selmaakbulut.com

NOT: Sınırlı sayıda kişi alınacaktır.

Okul Öncesinde Psikolojik Süreçler

EĞİTİMİN AMACI

0-6 yaş çocuğun kişiliğinin temellerinin büyük bir kısmı oluşurken doğru adımlar atmak, doğru yaklaşmak, doğru yönlendirmek adına tamamen pratiğe yönelik bir eğitimdir.

EĞİTİMİN TANITIMI

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu:

 • DEHB nedir?
 • DEHB tanısı nasıl konulur?
 • DEHB tedavisi
 • DEHB li çocuğa Anne- Baba ve Öğretmenin Yaklaşımı nasıl olmalıdır?
 • DEHB’in Oluş nedenleri nelerdir?

gibi bir çok sorunun cevabı. DEHB başta bireyin kendisi olmak üzere aileyi ve toplumu ilgilendiren yönleriyle çocukluk çağının en önemli psikiyatrik sorunlarından biridir. Erken teşhis edildiğinde tedaviden elde edilen sonuçların yüz güldürücü olması DEHB’in başta sağlık ve eğitim alanında çalışanlar olmak üzere çocuk ile ilgili tüm profesyoneller ve aileler tarafından mutlaka bilinmesi gerekir.

Davranış Bozuklukları

 • Okul Öncesi Dönemde Görülen Davranış Bozukluklar nelerdir?
 • Nasıl tedavi edilmelidir?
 • Öğretmenlere düşen görevler nelerdir, aileler nasıl yönlendirilmelidir? (Tırnak Yeme, Kekemelik, Uyku Bozuklukları, Disomnia, Parasomnia, Parmak Emme, Enüresiz, Enkopresis, Yalan, Çalma gibi)

Boşanma

 • Boşanma çocuğu nasıl etkiler?
 • Aile ve Öğretmenlere düşen görevler nelerdir?

Boşanma: Boşanma, çocuklarda karmaşık ve yoğun birçok duygunun aynı anda iç içe yaşanmasına neden olur. Üzüntü, kızgınlık, öfke, gücenme, kaygı, korku ve suçluluk bunlar arasında sayılabilir.

Tuvalet Eğitimi

 • Tuvalet eğitimine ne zaman başlanmalıdır?
 • Tuvalet eğitimi için yapılması gerekenler nelerdir?
 • Öğretmenlerin ailelere vermesi gereken öneriler nelerdir?

Okul Fobisi

 • Okul fobisinin ön belirtileri nelerdir?
 • Okul reddi nereden kaynaklanır?
 • Hangi yanlış davranışlar okul fobisi haline dönüşür?
 • Okul fobisi nasıl yenilir?

ÖNKOŞUL: Okul öncesi öğretmenleri, Psikologlar, Psikiyatrisiler, Psikiyatri Hemşireleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık mezunları ve bu mesleklerin son sınıf öğrencileri


EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE:

* Eğitimin sonunda bir belge verilecektir.
*Katılım Belgesi (SATED Onaylı )

EĞİTİM SAATİ:

Cumartesi 10:00-15:00
Pazar 10:00-15:00

EĞİTİM ÜCRETİ:

400 TL
Kesin kayıt için belirtilen hesap numarasına 100 TL yatırmanız gerekmektedir.
Hesap No: Tr810001500158007287516237
Vakifbank Denizli Bayramyeri Şubesi Selma Akbulut adına
İletişim Numarası: 0 506 600 35 87
terapi@selmaakbulut.com
NOT: Sınırlı sayıda kişi alınacaktır.

PSİKOLOJİK TESTLER EĞİTİMİ

PROGRAMIN AMACI:Katılımcı gruba çocuk ve ergenlere uygulanan objektif testlerin içeriği ve klinik uygulaması hakkında bilgi ve yetkinlik kazandırmak ve eğitim sonrasında uygulama, değerlendirme, yorumlama ve raporlama yeterliliğine sahip olmalarını sağlamak. 2 gün sürecek olan psikolojik testler eğitim programında aşağıdaki testler teorik ve uygulamalı olarak ele alınacaktır.

Gesell Gelişim Testi

Bu test 3-7 yaş arasındaki gruba uygulanmaktadır. Daha çok ilkokul öncesi dönemde uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Kısa süreli hafızayı değerlendirir.Gesell’in 7 geometrik şekilden oluşturduğu test görsel algı gelişimi ve kabaca zihinsel gelişim hakkında pratik ve kısa bilgi vermektedir.

Porteus Labirentleri Zeka Testi

S.D.Porteus tarafından geliştirilmiş olan Porteus Labirentleri Testi Bağlan Torol tarafından Türkçeye uyarlanmıştır. Bu test, 8-14 yaş arasındaki bireyler ile okuma-yazma bilmeyen yada ilkokul mezunu kişilere uygulanır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış süre uygulaması yoktur.

Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi

7.8 ve 9 yaş çocuklarına uygulanan, zekayı ölçmek amacıyla geliştirilen, iki alt testi olan bir performans testidir.

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi

10 küçük hikayeden oluşan bu test 4-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanmaktadır.Hikayeler çocukların anlayabileceği, ilgilerini çekebilecek nitelikte olup verilen yanıtların anlamlı ve sembolik oluşu veya yanıttan kaçınılması hikayede anlatılması istenen olayın çocukta olan probleme dokunduğunu işaret etmektedir.

AGTE (Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri):

0-6 yaş grubu çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilmesi açısından uygulanan bir envanterdir. 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar çocukların dil gelişimi, zihinsel becerileri, büyük-küçük kas gelişimini ve öz bakım becerilerini tek tek inceleyip, gözlemleyerek puanlama yapılır. Puanlama anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

TAT (Tematik Algı Testi):

Harvard, Murray ve Morgan tarafından 1930’larda oluşturulmuş projektif bir testir. 30 kart ve bir boş karttan oluşan test duygusal olarak sorun yaşayan kişilere yönelik uygulanmaktadır. Resimler ayrıntıyı gösterecek şekilde değil, hayal gücünü harekete geçirebilecek silik, kapalı ve sembolik olarak hazırlanmıştır. Amacımız danışanın resimlerde gördüklerini kendi yaşantısıyla bağdaştırıp anlatamadıklarını resimler aracılığıyla anlatmasını sağlamaktır.

Burdon Dikkat Testi:

Dikkati ölçmeyen bir testtir. 10-20 yaş arası bireylere uygulanmaktadır. Kalem- kağıt testidir. Teste başlanmadan önce danışanın motivasyonunun sağlanması gerekmektedir. Çocuklara bir sayfa üzerine gelişi güzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her satırda 407 harf bulunur. Her sayfada da 20 satır vardır. Bu yapraktaki her harfin sayısı bilinir. 150 tane (a), 75 tane (g), 50 tane (b) ve 25 tane (d) harfi vardır. Her bölüm için olmak üzere toplam 5 dk süre verilir. Sonunda kaç harf atladığına ve kaç harfi yanlış çizdiğine bakılarak test puanlanır ve yorumlanır.

Kent E-G-Y Testi:

Bilgiye ve dile dayanan bir testtir. Sözeldir, sürat testi değildir. Zaman sınırlaması yoktur.6-14 yaş arasındaki bireylerin zekasını incelemeye yarar.

KİMLER KATILABİLİR?

Alanda çalışan psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, çocuk gelişimi öğretmenleri, rehber öğretmenler ve bu branşlar da eğitimine devam eden lisans & lisansüstü üniversite öğrencileri çalışmaya katılabilirler.

EĞİTİM MATERYALLERİ

Katılımcılara eğitim materyalleri ücretsiz olarak verilecektir.

SERTİFİKA

Eğitim sonunda katılımcılara SATED PSİKOLOJİ onaylı katılım belgesi verilecektir.

EĞİTİM YERİ VE İLETİŞİM : Sated PSİKOLOJİ LARA

EĞİTİM ÜCRETİ VE ÖDEME BİLGİSİ :0506 600 35 87

NOT:Kontenjanımız sınırlıdır. Bu eğitime katılan katılımcılara daha sonra Uzm.Psk.Selma AKBULUT tarafından düzenlenecek olan MMPI test eğitimi %50 indirimli olacaktır.

EĞİTİMCİLER

Psikolojik Danışman Yasemin ÖZTÜRK
Psikolog Hande Ece ŞENOCAK