Havvane Şama

Psikolojik danışman Havvane Şama 17.10.1992 Denizli doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Denizli’de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Pamukkale Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde 2011-2015 yılları arasında almıştır. 2013-2015 yılları arasında SATED Psikoloji’de Uzm. Psk. Selma Akbulut süpervizörlüğünde asistanlığını tamamlamıştır. Asistanlığı süresince Selma Akbulut tarafından verilen “Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri” ve “Lousa Duss Psikanalitik Hikaye Tamamlama Testi” eğitimlerine katılmıştır. Hala SATED Psikolojide psikolojik danışman olarak ve mesleki eğitimlerde yer almaktadır.