Bilişsel Davranışcı Terapi Yönelimli Vaka Analizleri Eğitimi

Bilişsel Davranışcı Terapi Yönelimli Vaka Analizleri Eğitimi

Tarih : Tarih Bilgisi İçin iletişime Geçiniz.

Konu: Bilişsel Davranışcı Terapi Yönelimli Vaka Analizleri Eğitimi

  • BDT Yönelimli Klinik Değerlendirme
  • Terapist Olarak Analitik Düşünceyi Geliştirme
  • Formülasyon Oluşturma
  • Ayırıcı Tanıları Farketme
  • Terapötik İletişimi Güçlendirme
  • Terapi Sürecini Planlama ve Yönlendirme Becerileri Geliştirme

Yer : Antalya Sated Psikoloji

Katılımcılar: Psikologlar,Psikolojik Danışmanlar,Psikolog,Pdr,Psikoloji Hemşireliği mezunları 4.sınıf öğrencileri

Eğitimin Hedefleri :

İptal durumunda :

Ödeme yapıldıktan sonra yapılan iptallerin mail yoluyla info@satedpsikoloji.com adresine bildirilmesinin ardından eğitim bedelinin %50 si eğitim sonrası katılımcıya iade edilecektir.