Özel Eğitim

Özel eğitim bireysel özellikleri ve eğitim yetersizlikleri açısından yaşıtlarından geri kalmış bireylerin yetersizliklerini kapatmak için birebir uzman öğretmen tarafından yapılan eğitimdir. Bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür gruplarına göre ve uygun ortamlarda verilen eğitimdir. Özel eğitime gelen bireylere, öz bakım becerileri (tuvalet eğitimi, yemek yeme, üstünü giyme ve çıkarma…), toplumsal yaşam kuralları, sosyal beceriler ve RAM’ın (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) belirlediği eğitim programına göre eğitimler verilir.

Peki özel eğitime hangi tanı grupları gidebilir?

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil-Konuşma ve Artikülasyon Bozukluğu Olan Bireyler
 • Hafif-Orta-Ağır Düzeyde Zihinsel Engelli
 • Otizm
 • İşitme Yetersizliği Olan Bireyler
 • Görme Yetersizliği Olan Bireyler
 • Duygusal, Davranışsal ve Sosyal Uyum Güçlüğü Olan Bireyler
 • Üstün Zeka ve Üstün Yeteneği Olan Bireyler
 • Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylerle Çalışırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 • Alanında uzman psikolog tarafından önce aile dinlenmelidir ve öz geçmişi alınmalıdır.
 • Çocuğun tanı grubu aileye anlatılmalıdır. Nasıl çalışılacağına dair bilgi verilmelidir.
 • Aileyi eğitimlere katmalı ve seansları gözlemesine müsaade edilmelidir.

Önce ve sonra değerlendirme testleri uygulamalıyız. Çocuğun ilk geldiğindeki durumu ve sonraki durumunu karşılaştırmalıyız ki nereye geldiğimizi

.