ÇOCUK VE ERGEN PSİKOTERAPİSİ

Çocuk Psikoterapisi

Çocukluk dönemlerimiz ve çocuklarımız en hassas olduğumuz noktalarımızdır.

Bilindiği gibi 0-13 yaşı kapsayan çocukluk dönemi kişilik gelişimi açısından çok önemlidir ve bu süreçte var olabilecek gelişimsel problemlerde özellikle 0-6 yaş kritik aralığında erken tanı almak için uyguladığımız psikolojik testler, envanterler ve aile görüşmeleri problemlerin daha kolay çözülebilmesini sağlayacaktır.

Aynı zamanda; Çocuklarımızın medikal süreçte geçireceği tedaviler kimi zaman travmatik etkiler bırakmaktadır. Bununla beraber davranışsal semptomlar gösterilmesine karşın, tetkiklerin normal çıkması, problemin tamamen "Psikolojik" olduğunu göstermektedir.

Çoğu zaman ilaç kullanımını gerektirmeyen durumlar ile (alt ıslatma, tırnak yeme, mastürbasyon gibi...) karşılaşılması, Psikoterapi ile tedavi sürecini etkin kılmaktadır.
Var olan bu durumlar karşısında etik olarak mesleki ve ailevi işbirliğine girilmesi ile terapi sürecinde etkin çözümlere ulaşmaktayız.


SATED PSİKOLOJİ ekibi olarak, çocuklarımızda Aile, Öğretmen ve Psikoterapist işbirliği ile çözemeyeceğimiz psikolojik bir sorunun olmadığına inanıyoruz.

Ergen Psikoterapisi

Aile çatışmalarının yoğun olduğu bu dönemde, kendisi de kişiliğinde fırtınalı bir dönem yaşayan ve benlik kazanma sürecinden geçen ergenlerin yaşadığı:

 • Ergenlik dönemi gelişim problemleri
 • Uyum ve davranış problemleri
 • Kimlik kazanma ve bireyselleşme ile ilgili problemler
 • Bağımlılıkla ilgili sorunlar (anne-baba, bilgisayar, madde,vb.)
 • Okul, ders çalışma ve öğrenme ile ilgili problemler
 • Sınav kaygısı ve stresiyle başedememe
 • Gençlik psikolojisi ve sorunları
 • Hiperaktivite ve dikkat eksikliği
 • Sosyal fobi, çekingen kişilik
 • Yeme sorunları
 • Konuşma bozuklukları, kekemelik
 • Depresyon, kaygı bozuklukları
 • Obsesif kompülsif bozukluk
 • Tikler, tırnak yeme, takıntılı davranışlar
 • Madde kötüye kullanımı sorunları
 • Cinsel kimlik ve eğilimle ilgili sorunlar
 • Masturbasyon ve diğer cinsel davranışlar
 • Travma sonrası psikolojik destek

Problemlerini çözüme kavuşturmada SATED PSİKOLOJİ ekibi olarak yanınızdayız.

Özel Eğitim

Özel eğitim bireysel özellikleri ve eğitim yetersizlikleri açısından yaşıtlarından geri kalmış bireylerin yetersizliklerini kapatmak için birebir uzman öğretmen tarafından yapılan eğitimdir. Bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür gruplarına göre ve uygun ortamlarda verilen eğitimdir. Özel eğitime gelen bireylere, öz bakım becerileri (tuvalet eğitimi, yemek yeme, üstünü giyme ve çıkarma…), toplumsal yaşam kuralları, sosyal beceriler ve RAM’ın (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) belirlediği eğitim programına göre eğitimler verilir.

Peki özel eğitime hangi tanı grupları gidebilir?

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil-Konuşma ve Artikülasyon Bozukluğu Olan Bireyler
 • Hafif-Orta-Ağır Düzeyde Zihinsel Engelli
 • Otizm
 • İşitme Yetersizliği Olan Bireyler
 • Görme Yetersizliği Olan Bireyler
 • Duygusal, Davranışsal ve Sosyal Uyum Güçlüğü Olan Bireyler
 • Üstün Zeka ve Üstün Yeteneği Olan Bireyler
 • Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireylerle Çalışırken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
 • Alanında uzman psikolog tarafından önce aile dinlenmelidir ve öz geçmişi alınmalıdır.
 • Çocuğun tanı grubu aileye anlatılmalıdır. Nasıl çalışılacağına dair bilgi verilmelidir.
 • Aileyi eğitimlere katmalı ve seansları gözlemesine müsaade edilmelidir.

Önce ve sonra değerlendirme testleri uygulamalıyız. Çocuğun ilk geldiğindeki durumu ve sonraki durumunu karşılaştırmalıyız ki nereye geldiğimizi

.