Disleksi

Disleksi, her beş çocuktan birini etkileyen ve her kültürde,ve sosyo-ekonomik düzeyde görülen bir öğrenme sorunudur. En geniş anlamıyla disleksi, akıcı okuma ve okuduğunu anlama sorunuyla kendisini gösteren nörolojik temelli bir öğrenme güçlüğüdür. Disleksinin temelinde sesleri fark etme, çözümleme, harfe dönüştürme, işitsel kısa süreli bellek ve hızlı isimlendirme sorunları vardır. Örn: ‘yok’ kelimesini ‘koy’ olarak okuma.Disleksi, okul çağında, çocuk okulu ve okumaya başladığı sırada ortaya çıkan bir bozukluk değildir, ancak çocuk okuma öğrenimine başlayana dek gizli kalabilen bir bozukluktur . Genellikle, disleksili çocuğun okulöncesi dönemde de dil gelişimi, hareket yeteneği ve mekânda yönelme açısından sorunları vardır, ancak bunlar dikkati çekmemiş olabilirler.

Araştırmalara dayanarak, disleksili çocukların şu özelliklere sahip olduklarını söyleyebiliriz:

Normal veya normale yakın bir zekâ düzeyi,

Kendini rahat ifade edememe,

Hareketlerde istikrarsızlık,

Görme algısında bozukluk.

İşitme algısında bozukluk,

Zaman ve mekânı kavrama güçlükleri,

Duygusal bozukluk.

Disleksili çocukta bu özelliklerin tümünün veya birkaçının bulunması, okuma, yazı ve imlâ alanlarında birtakım hatalar yapmasına neden olur. Disleksili çocuk, okurken telaffuz hataları yapar, yanlış okur, kelime veya harf atlar veya ilâve eder, noktalama hatası yapar, doğru okuyabildiğini de anlayamaz. Yazı yazarken de harfleri deforme eder, yazdıklarını satıra ve sayfaya doğru olarak yerleştiremez. İmlâ hataları yapar.Eğitime daima çocuğun en başarılı olduğu düzeyden başlanmalıdır. Çocuk bir basamakta tam başarıya ulaşamadan, bir sonrakine geçilmemelidir. Beden hareketleri, yazı çalışmaları, okuma alıştırmaları ve aritmetik alıştırmaları olarak programlanan eğitimler, her çocuğun öğrenme güçlüğü seviyesine özel olarak planlanmalı ve uzmanlar tarafından verilmelidir. Disleksi olan çocukların eğitimi sağlıklı çocuklarla aynı sınıfta gerçekleştirilmemelidir. Öğrenme zorluğu yaşayan çocukların müfredatları özel ve onların algılayabilecekleri şekilde hazırlanmalıdır. Bu nedenle özel eğitim programı veren okullardan faydalanılmalıdır. Çocuğun benlik duygusunu ve kendine güvenini geliştirmesi için disleksi hastalığı olan çocuğun güçlü yönleri ön plana çıkarılmalıdır.Kurumumuzda bu alanda da destek sağlanmaktadır.