Bilişsel Terapi

CBT,

bilişsel modele dayalı bir psikoterapidir: Bireylerin bir durumu nasıl algıladıklarına göre tepkisindeki değişimleri farketmeye yöneltir ve farkındalık sağlar.CBT'nin önemli bir kısmı, yararsız düşünce ve davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olur ve danışanların ruh halinde ve işleyişlerinde kalıcı iyileşmelere yol açar.

Anahtar terimler

Bilişsel formülasyon - belirli bir

Bilişsel model -Bireylerin bir durumu algılama biçimi, durumun kendisinden daha tepkisine daha yakından bağlıdır

Otomatik düşünceler - aklında ortaya çıkacak gibi görünen fikirlerdir.

bozukluğu karakterize eden inançlar ve davranış stratejileri Kavramsallaştırma - bireysel müşterilerin ve bunlara özgü davranış inançlarının veya kalıplarının anlaşılması

padesky

padesky2

CBT EĞİTİMİNDE DR.CHRİSTİNE A. PADESKY ile UZM.SELMA AKBULUT

https://www.beckinstitute.org/get-informed/what-is-cognitive-therapy/